Villkor

Beställning och betalning

För betalning genom EV Cloud kommer du att registrera ett betalkort för så kallade recurring payment via betaltjänsten Stripe. Din kortuppgifter lagras direkt hos Stripe, och är inte tillgängliga för EV Cloud. Betalning utförs vid fullförd laddning, och priset inkluderar moms. Din egen banks avgifter kan tillkomma. Betalningen fördelas mellan EV Cloud och laddstationsägaren enligt specifikation på kvittot. Om en betalning inte går att fullföra komma kortet att spärras för vidare användning hos EV Cloud. Du behöver du registrera om ditt kort, eller lägga till ett annat. EV Cloud påtar sig rätten att fakturera belopp som inte blivit betalt i efterskott.

Personskydd

För att ingå avtal hos EV Cloud måste du registrera ditt telefonnummer hos oss. Vi lagrar dina personliga upplysningar för att kunna leverera de tjänster du önskar. Vi lagrar information om de laddningar du utfört för att kunna skapa kvitton och redovisning i efterhand så länge det är nödvändigt. Vår data lagras i enlighet med personuppgiftslagen (http://www.datainspektionen.se... https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31)

Kunden är själv ansvarig att informera EV Cloud om ändringar i personupplysningar. Kontakta EV Cloud för av avsluta kontot.

RFID-bricka

Vi ger möjlighet för kunden att själva registrera en RFID-brikka som sedan kan användas för identifiering vid start och stopp av laddning. Kunden är då själv ansvarig för att brickan förvaras på ett säkert sätt så att den inte missbrukas eller tappas. Om kunden önskar att avregistrera sin RFID-brikka görs det enkelt på egen hand via hemsidan.

EV Cloud är inte på något avsvarig för obekvämligheter, förluster eller andra problem som uppstår för att en laddstation är ur drift eller inte fungerar som förväntat.