Om EV Cloud

EV Cloud är en portal som ger elbilister tillgång till ett nätverk av fler än tusen laddstationer över hela Norden. Stationerna ägs av privatpersoner, företag och offentliga institutioner. Vi försöker på detta viset bygga ett laddstationsnätverk på gräsrotsnivå och hoppas att så många som möjligt, båda stationsägare och elbilister, vill vara med och bygga vårt nätverk. Oavsett var vi kommer ifrån tjänar vi alla på att vi gör laddning tillgängligt för fler.

EV Cloud drivs av Cloudcharge AB i Göteborg.